با نقد کردن خودتون رو نسیه نکنید !

نقد کردن یک ابزار ارتباطی است . ما بسیاری از موارد وقتی می خواهیم به همسر ، فرزند یا دوستمون برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

ادراک چیست ؟

به نام آفریننده ادراک همان که بهترین را تقسیر می کند   تعریف ادراک ادراک در حقیقت نحوه برداشت و برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید