با نقد کردن خودتون رو نسیه نکنید !

نقد کردن یک ابزار ارتباطی است . ما بسیاری از موارد وقتی می خواهیم به همسر ، فرزند یا دوستمون برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

لطفا وایستا !!! این مسابقه برنده نداره

زندگی مسابقه نیست ؟!! برای خیلی از ما زندگی تبدیل به یک صحنه مسابقه شده است که صدای بیدار باش برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

فرق یک دلاری را با هزار دلاری می دانیم ؟

آیا شما فرق یک دلاری با هزار دلاری را می دانید ؟ خیلی وقت ها در زندگی برای ما لحظاتی برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

داستان فرار من از زندان . . .

خاطرات زندان من خواندنی است ! چند سال پیش وقتی در پایان دوران نوجوانی و سرآغاز جوانی ام بودم یکی برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

ادراک چیست ؟

به نام آفریننده ادراک همان که بهترین را تقسیر می کند   تعریف ادراک ادراک در حقیقت نحوه برداشت و برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید