با نقد کردن خودتون رو نسیه نکنید !

نقد کردن یک ابزار ارتباطی است . ما بسیاری از موارد وقتی می خواهیم به همسر ، فرزند یا دوستمون برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

فرق یک دلاری را با هزار دلاری می دانیم ؟_انتخاب صحیح

انتخاب صحیح_آیا شما فرق یک دلاری با هزار دلاری را می دانید ؟ خیلی وقت ها در زندگی برای ما برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

پنج کلید طلایی برای جلب محبت

پنج کلید طلایی برای جلب محبت انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی نیاز به رابطه با سایر همنوعانش دارد برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

داستان فرار من از زندان… (دنیای مطلوب)

دنیای مطلوب و داستان فرار من از زندان خاطرات زندان من خواندنی است ! چند سال پیش وقتی در پایان برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

الهی چرخ زندگی ات همیشه بچرخه_بخش دوم

الهی چرخ زندگی ات همیشه بچرخه_بخش دوم توی مقاله قبلی با هم یاد گرفتیم، اگر می خواهیم فرد موفقی باشیم برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

الهی چرخ زندگی ات همیشه بچرخه_بخش اول

الهی چرخ زندگی ات همیشه بچرخه من به مطالعه زندگی افرادی که موفقیت واقعی رو چشیدند خیلی علاقه مندم و برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید