همکاران من

مجموعه فردای نو ، یک موسسه آموزشی با همکارانی بی نظیر است که دغدغه این را دارند تا دنیا را جای بهتری برای زندگی کنند .

یکی از موثر ترین افراد این مجموعه جناب استاد علیرضا رحمت الهی است که علاوه بر اینکه از مدرسین بسیار توانا در حوزه وب مارکتینگ هستند ، در زمینه کوچینگ و تکنیک های بهبود فردی هم به ما در این مجموعه مشاوره می دهند .